×

HØGHHEIM, size daha sorunsuz ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için çerezleri kullanır. Kabul ederek, izin verdiğinizi varsayıyoruz.Daha fazla

Rönesans: Nedir, Tarihi, Sanatçıları, Karakteristiği, Eserleri ve Fazlası

Rönesans, Avrupa'da büyük sosyal ve kültürel değişimlerin yaşandığı bir dönemdi. On dördüncü yüzyılın sonlarından on altıncı yüzyılın sonuna kadar sanatçılar, bugün Rönesans sanatı olarak bilinen gerçekçi bir resim stili yaratmak için yeni teknikler keşfettiler.

Rönesans Nedir?

“Rönesans”  terimini bir şeyin genel olarak yeniden canlanmasını ifade etmek için sık sık kullanmamıza rağmen, Rönesans özellikle antik Yunanistan ve Roma’nın fikir ve kültürünün çağdaş Avrupa kültürüyle yeniden bütünleştiği 1400 ile 1600 arasındaki dönemi ifade eder. Rönesans dönemi önemli yönlerden Orta Çağ’dan farklıydı.

İLGİLİ İÇERİK: RÖNESANSIN BAŞ YAPITI MİCHELANGELO'NUN DAVUD HEYKELİ

1. Hümanizmin Gelişimi

Hümanizm, on dördüncü ve on beşinci yüzyıllarda, felsefe, siyaset, kültür ve dil hakkında hayatta kalan antik Yunan ve Roma metinlerinin incelenmesini içeren önemli bir yeni gelişmeydi. Hümanist bir eğitim, yedi liberal sanatın (dilbilgisi, mantık, müzik, geometri ve astronomi) ve edebiyat, tarih, ahlak felsefesi gibi Rönesans düşüncesinin merkezi haline gelecek diğer birkaç konuyu incelemekten oluşuyordu. Sözde beşeri bilimler, çok yönlü bir eğitimin temel bir bileşeni haline geldi.

2. Rönesans İnsanının Saltanatı

Bugün “Rönesans adamı” terimini, Rönesans döneminde hümanist eğitimin önemine atıfta bulunarak, çok çeşitli ilgi ve yeteneklere sahip birini ifade etmek için kullanıyoruz. Zamanın sanatçıları ve bilim adamlarının birden fazla disiplinde yeterlilik  göstermeleri bekleniyordu.

3. Klasik Sanatın Etkisi

Rönesans sanatı esas olarak klasik modelleri taklit etmek ve geliştirmekle ilgilendi. Antik Yunan ve Roma sanatına olan bu hayranlık, 14.yüzyılın sonlarında İtalyan Rönesans'ı ile başladı ve kısa sürede tüm Avrupa’ya yayıldı.

Rönesans’ın Kısa Tarihi

Rönesans terimi, kelimenin tam anlamıyla yeniden doğuş anlamına gelen İtalyanca "rinascita" kelimesinden gelir. Bu kelime, on altıncı yüzyılda, on üçüncü yüzyılın sonlarından on altıncı yüzyılın sonlarına kadar Avrupa’ya egemen olan klasik kültürün genel yeniden canlanmasına atıfta bulunmak için kullanıldı. Sanat tarihinin bu dönemi genellikle üç farklı döneme ayrılır.

1. Proto-Rönesans (on üçüncü yüzyılın sonları – on dördüncü yüzyılın başları)

Giotto, Cimabue ve Duccio gibi sanatçılar genellikle sanat tarihçilerinin Geç Gotik veya Proto-Rönesans dönemi dediği dönemin bir parçası olarak kabul edilir. Bu sanatçılar, konularına insani duygular katarak kendilerini diğer ortaçağ sanatçılarından ayırdılar. Çalışmaları genellikle farklı bakış açılarından figür grupları gösterdi: profil, dörtte üç görünüm ve arkadan. On dördüncü yüzyıldaki veba ve iç savaş nedeniyle, Proto-Rönesans ve Erken Rönesans arasında bir kırılma oldu.

2. Erken Rönesans (1401-1490)

On beşinci yüzyılda, Floransalı Mediciler gibi tüccar aileleri bankacılık ve uluslararası ticaret yoluyla önemli bir servet biriktirdi. Sanat himayesi, güçlerini herkese göstermelerini bir yolu haline geldi. Masaccio, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio Donatello, Fra Angellico ve Fra Filippo Lippi gibi Erken Rönesans dönemi sanatçıları, Madonna gibi dini figürleri dünyevi ortamlara yerleştirdiler ve manzarayı arka planlarına dahil ederek derinlik yanılsaması yarattılar. Onların Resimleri, figürleri doğal olarak üç boyutlu görünüyordu.

3. Yüksek Rönesans (1490’lar-1527)

Yüksek Rönesans, insan anatomisinin oranları ve kas yapısı konusunda uzman bir anlayışa sahip olan Michelangelo ve Leonardo da Vinci’nin sanatıyla karakterize edilir. Yüksek Rönesans resimlerinde ve fresklerinde yer alan figürler, genellikle uzayda zarif ve narin bir şekilde hareket eder  veya insan formunun güzelliğini gösteren karmaşık pozlar alır. Bu sanatçılar, doğrusal ve atmosferik perspektifin illüzyonist araçlarını sanatsal uygulamalarına tamamen dahil ettiler, böylece zarif figürleri, biçimsel ve kompozisyonsal olarak mükemmel görüntüler  yaratmak için sıklıkla mükemmel bir şekilde doğru ve ikna edici bir şekilde derin bir alanda ortaya çıktı. Onların etkisi, Rönesans tekniklerini birleştiren ancak abartı lehine natüralizmi reddeden bir tarz olan Maniyerizm’in gelişmesine yol açtı. 1600’de Maniyerist resim, Barok sanatına yol açtı.

Rönesans Sanatçılarının 6 Önemli Tekniği

Rönesans’ın görsel sanattaki tezahürü, birkaç önemli kompozisyon özelliği olarak anlaşılabilir. İllüzyonist biçim ve mekan yaratarak sanat daha natüralist hale gelir –doğaya ve yaşanmış insan deneyiminin gerçeğine daha yakın gözlemi ve insan vücudunun anatomisinin derinlemesine anlaşılması, doğrudan antik Yunan sanatına kadar uzanabilir. Sanatçılar, üç boyutlu uzay yanılsamasına özellikle dikkat etmeye başlar.

1. Parlaklık

Parlaklık Rönesans döneminde geliştirilmiş, aydınlık ve karanlık arasında zıtlık oluşturan bir resim tekniğidir.  Işık ve gölgenin düşüşünü betimlerken figürler bir kütle ve hacme sahipmiş gibi görünürler

2. Anatomi Çalışması

Anatomi çalışması ve canlı modeller kullanarak insan figürü çizme, Rönesans döneminde sanat eğitiminin önemli bir parçası haline geldi.

3. Doğrusal Perspektif

İki boyutlu bir yüzey üzerinde derin uzayın görünümünü yaratmak için Rönesans sanatçıları, doğrusal perspektifin geometrik araçlarını kullandılar, örneğin kısaltma, dik çizgiler ve ufuk noktaları gibi.

4. Küçülen Ölçek

Bir nesneden ne kadar uzaktaysak, o kadar küçük göründüğü fikri ilk kez Rönesans sırasında resme dahil edildi.

5. Atmosferik Perspektif

Rönesans sanatçıları uzaktaki nesneleri daha açık, daha az yoğun renklerle boyayarak derinlik yarattılar.

6. Sfumato

Leonardo da Vinci ve takipçileri tarafından popüler hale getirilen bu teknik, insanların uzun süre bakarken yaşadığı doğal göz bulanıklığını taklit etmek için öznelerin veya nesnelerin kenarlarını bulanıklaştırmayı içerir.

9 Önemli Rönesans Sanatçısı

Farklı zaman ve şehirlerden gelen bu dokuz sanatçı, Rönesans döneminin en önemli özelliklerinden bazılarını örneklemektedir.

1. Giotto (d.1137)

Giotto di Bondone

Giotto , İtalya’da Geç Gotik dönemde eserleri en çok etki yaratan sanatçı olarak bilinir. İtalya, Floransa ve Padua’da ki freskleri, insan formunun bir görüntüsünü oluşturmak için modellemeyi doğru bir şekilde kullanan ilk kişilerdendir.

2. Jan van Eyck (1390-1441)

Jan van Eyck

Erken Rönesans döneminde Alplerin kuzeyinde çalışan en büyük ressamlardan biri olan Jan van Eyck’in yağlı boyadaki usta işi, Kuzey Avrupa’da hüküm süren Erken Rönesans estetiğini örneklemektedir.

(Yağlı boya, ılımanlığı hüküm sürdüğü İtalya’da 1470’lere kadar popüler olmayacaktı.)

HØGHHEIM Store'daki bütün Jan van Eyck ürünlerine ulaşmak için tıklayınız

3. Sandro Botticelli (d.1510)

Sandro Boticelli

Erken Rönesans döneminde Floransa’da çalışan en iyi ressamlardan biri olan Botticelli, en çok Venüs’ün Doğuşu ve Primevera adlı Tablolarıyla tanınır.

HØGHHEIM Store'daki bütün Sandro Botticelli ürünlerine ulaşmak için tıklayınız

4. Leonarda da Vinci (1452-1519)

Leonarda da Vinci

Leonardo, bilim, mühendislik,anatomi, felsefe ve astronomiye ilgi duyan, mükemmel bir Rönesans adamıydı. En çok Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği çizimleriyle ünlüdür.

HØGHHEIM Store'daki bütün Leonardo da Vinci ürünlerine ulaşmak için tıklayınız

5. Raphael (1483-1520)

Raphael Sanzio

Yüksek Rönesans ressamı Raphael, Atina Okulu da dahil olmak üzere Vatikan’daki freskleri ve Michelangelo ile rekabetiye tanınır.

HØGHHEIM Store'daki bütün Raphael ürünlerine ulaşmak için tıklayınız

6. Albrecht Dürer (1471-1528)

Albecht Dürer

Alman Yüksek Rönesans ressamı Albrecht Dürer en çok portreleri ve dini mihraplarıyla tanınır.

7. Hans Holbein (d.1534)

Hans Holbein

Almanya doğumlu bu sanatçı, VIII. Henry döneminde İngiltere’nin en önemli portre ressamlarından biri oldu.

HØGHHEIM Store'daki bütün Hans Holbein ürünlerine ulaşmak için tıklayınız 

8. Michelangelo (1475-1574)

Michelangelo

On altıncı yüzyılın en virtüöz sanatçılarından biri olan Michelangelo en çok anıtsal David heykeline ve Sistine Şapeli’nin tavanındaki freskleri boyamasıyla ünlüdür.

HØGHHEIM Store'daki bütün Michelangelo ürünlerine ulaşmak için tıklayınız

9. Titian (d.1576)

Titian

Titian, on altıncı yüzyılda Venedik’in en iyi ressamlarından biri olarak kabul edildi. Yağlı boya konusundaki ustalığı son derece etkiliydi.

HØGHHEIM Store'daki Titian ürünlerine ulaşmak için tıklayınız

6 Ünlü Rönesans Tablosu ve Heykeli

Rönesans’ı anlamanın en iyi yolu, dönemin en iyi sanat eserlerinden bazılarını incelemektir.

1. Cennetin Kapıları-Lorenzo Ghiberti (1425-1452)

Cennetin Kapıları

Bu bronz kapı çifti, dönemin yapılmış rölyef heykellerinin en büyük örneklerinden biridir. Floransa Katedrali Vaftizhanesi için yaratılan kapılar, Eski Ahit’ten önemli sahneleri betimliyor ve doğrusal perspektifin ustaca entegrasyonunu gösteriyor.

2. Venüs’ün Doğuşu-Sandro Boticelli (1485-1486)

Venüsün Doğuşu

Venüs’ün Doğuşu, Rönesans döneminden çıplak bir kadının bulunduğu en ünlü tablolardan biridir. Görüntü, on beşinci yüzyılda İtalya’da kadınsı güzelliğin ideallerini tasvir ederken aynı zamanda eski bir mitolojik tanrıçanın hikayesini anlatıyor.

HØGHHEIM Store'daki Venüs'ün Doğuşu ürünlerine ulaşmak için tıklayınız.

3. Son Akşam Yemeği-Leonarda da Vinci (1495-1498)

Son Akşam Yemeği

Leonardo’nun Son Akşam Yemeği, iki boyutlu bir yüzey üzerinde yüksek oranda işlenmiş bir derin uzay yanılsaması yaratmak için doğrusal perspektif araçlarını kullanan bir ressamın Rönesans’taki en iyi örneklerinden biridir.

HØGHHEIM Store'daki Son Akşam Yemeği ürünlerine ulaşmak için tıklayınız

4. Davut-Michelangelo (1501-1504)

Davud

Michelangelo’nun İncil’deki Davut heykeli, şimdiye kadar tek bir mermer bloktan oyulmuş en anıtsala heykellerden biridir.

5. Sistine Şapeli Tavan Freskleri-Michelangelo (1508-1512)

Sistine Şapeli

Papa II.Julius tarafından yaptırılan bu, belkide on altıncı yüzyılda dini bir alan için yaratılmış en iddialı fresk döngüsüdür. Sistine Şapeli Vatikan kompleksi ve Aziz Petrus Bazilisikası içinde büyük bir öneme sahiptir ve tavandaki görüntüler, Adem’in Yaratılışı da dahil olmak üzere Yaratılış Kitabından sahneleri betimler, Yüksek Rönesans döneminde sanatın değerlerini ve estetiğini temsil eder.

6. Atina Okulu-Raphael (1509-1511)

Atina Okulu

Atina Okulu, hümanizm ve antik felsefe ile en çok ilişkili konularda tartışan tüm büyük Yunan filozoflarını tasvir eder ve Rönesans döneminin felsefi ve eğitsel değerlerini vurgular.

Fresk, ünlü Rönesans sanatçılarının ve Raphael’in eski filozoflar olarak kullandığı filozofların portrelerini içerir. Bu, Raphael’in Papa’nın Vatikan sarayındaki özel daireleri için yarattığı büyük bir fresk döngüsünden sadece bir görüntü.

HØGHHEIM Store'daki Atina Okulu ürünlerine ulaşmak için tıklayınız.

İlgili İçerik: Leonardo da Vinci kimdir? Hayatı, eserleri, hakkında her şey

İlgili İçerik: Raphael'in Atina Okulu neden önemli? Hangi ünlü isimler tabloda?

İlgili İçerik: Raffaello Sanzio (Raphael) kimdir? Eserleri neler?

İlgili İçerik: Michelangelo kimdir? Michelangelo Buonarroti’nin Hayatı ve Eserleri

İlgili İçerik Hans Holbein kimdir? Hayatı, Eserleri, Hakkında Tüm Detaylar

İlgili İçerik Titian kimdir? Hayatı, Eserleri, Hakkında Tüm Detaylar

İlgili İçerik Albrecht Dürer kimdir? Albrecht Dürer Hayatı, Eserleri, Hakkında Tüm Detaylar

İlgili İçerik Sandro Botticelli kimdir? Hayatı, Eserleri, Hakkında Tüm Detaylar

İlgili İçerik Giotto kimdir? Giotto di Bondone Hayatı, Eserleri, Hakkında Tüm Detaylar

İlgili İçerik Jan van Eyck kimdir? Hayatı, Eserleri, Hakkında Tüm Detaylar

İlgili İçerik Barok Dönemi: Nedir, Tarihi, Sanatçıları, Karakteristiği, Eserleri ve Fazlası

Önceki sayfa
Tüm blogları görüntüle
Sonraki sayfa

1 yorum

  • Şurada paylaşıldı: Elif Turan

    Bu detaylı içerik için teşekkür ederim.

Yorum yapın

Yorumların yayınlanabilmesi için onaylanması gerektiğini lütfen unutmayın

×

Satın alındı

göz attınız

üst