×

HØGHHEIM, size daha sorunsuz ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için çerezleri kullanır. Kabul ederek, izin verdiğinizi varsayıyoruz.Daha fazla

İzlenimcilik Sanat Akımı: Nedir, Tarihi, Sanatçıları, Karakteristiği, Eserleri ve Fazlası

İzlenimcilik, modern sanatın yolunu açan sanatsal hareketti. Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pisarro, Mary Cassatt ve Berthe Morisot gibi ressamların eserleri, on dokuzuncu yüzyılda Fransız sanatının yerleşik geleneklerinden radikal bir kopuşu temsil ediyordu. Empresyonist sanat, günümüzde en popüler ve en iyi bilinen sanat akımlarından biri olduğu için, İzlenimcilerin kendi zamanlarında, o zamanlar şok edici ve çığır açıcı kabul edilen sanatı yarattıklarını hayal etmek zor.

İzlenimcilik Nedir?

İzlenimcilik, sanatçının atmosferik aydınlatmanın geçici etkilerine ilişkin “izlenimini” yakalamayı amaçlayan düzensiz fırça çalışmaları ve pastel renk şemasıyla tanımlanan bir sanat hareketiydi. Bu tarz çığır açıcıydı çünkü Empresyonistlerden önce, 19.yüzyılın başlarında Neoklasik ve Romantik tarzda resim yapan sanatçılar, yüksek oranda işlenmiş ve çok temiz, bitmiş bir görünüme sahip görüntüler yarattılar. Buna karşılık, İzlenimciler, akademik bir ressama, bir fikri hızla korumak için oluşturulabilecek ve daha sonra sanatçı stüdyolarına döndüğünde bir hafıza yardımcısı olarak kullanılacak bir ön taslak gibi görünen bir tarzda resim yaptılar. Eleştirmen Louis Leroy tarafından kullanılan İzlenimcilik adı, Monet'nin Impression, Sunrise (1874) tablosundan geldi.

İzlenimciliğin Kısa Tarihi

On dokuzuncu yüzyıl boyunca Fransa, Sanayi Devrimi sayesinde büyük bir refah, yukarı doğru ekonomik hareketlilik ve teknolojik ilerlemeler yaşadı. Bu arada, fotoğrafın ticarileşmesi nedeniyle son derece natüralist yağlı boya tablolara olan talep önemli ölçüde azalmaya başladı. Empresyonistlere girin.

Salon Tarafından Reddedilme

On dokuzuncu yüzyıl boyunca, Fransız sanatçıların itibarlarını oluşturmaları, çalışmalarını sergilemeleri ve müşteri kazanmaları için tek bir yol vardı: Salon olarak bilinen yıllık devlet destekli sergi. Salona kabul edilen resimler Salon jürisi tarafından seçildi ve tipik olarak akademik resmin, özellikle konusu tarih, din, edebiyat ve mitolojiye odaklanan sanatın yerleşik estetiği ile uyumluydu. 1860'lar ve 1870'ler boyunca, avangard Empresyonizm tarzında çalışan sanatçılar Salon tarafından sürekli olarak reddedildi.

İlk İzlenimci Sergi (1874)

İzlenimciler, akademiden ayrılarak ve meydan okurcasına kendi bağımsız sergilerini kurarak reddedilmelerine tepki gösterdiler. Fotoğrafçı Nadar'dan bir sergi alanı kiralamak için paralarını topladılar ve 1874'teki Salon ile rekabet edecek ilk Empresyonist sergiyi açtılar. Sergileri başarılı oldu ve yedi Empresyonist sergi daha düzenlemeye devam ettiler. Son sergi, hareketin sonunu işaret eden 1886'da yapıldı.

Kalıcı Etki

1880'lerin ortalarında, İzlenimciler benzersiz tarzlarını keşfetmeye yöneldiler. Fransız Académie des Beaux-Arts'ın geleneklerinden kopuşları, Post-Empresyonizm ile başlayan modern sanat akımlarına örnek oldu. Georges Seurat, Paul Gauguin ve Vincent van Gogh gibi sıklıkla Post-Empresyonist çatısı altında bir araya getirilen modern sanatçılar da modern yaşamın durumunu ifade etmenin yeni bir yolunu aradılar.

İzlenimciliğin 6 Tanımlayıcı Özelliği

İzlenimci ressamlar, gerçek dünyayı etraflarında dönüşürken gözlemlediler ve sonra gördüklerine ilişkin izlenimlerini şiirsel, kısaltılmış ve renkli görüntülere dönüştürdüler.

Çağdaş Yaşamın Tasviri

On dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar, orta sınıfın yaşadığı deneyim, ciddi resim için değerli bir konu olarak görülmedi. İzlenimciler, bir tiyatro gösterisine katılmak (Renoir tarafından La Première Sortie, 1876), kafelerde sosyalleşmek (Renoir tarafından Bal du moulin de la Galette, 1876) ve kırsalın tadını çıkarmak (Monet tarafından Argenteuil yakınlarındaki Haşhaş Tarlaları, 1873). İzlenimciler, Gustave Courbet ve Édouard Manet'nin 1850'ler ve 1860'lardaki günlük yaşam tasvirlerinden oldukça etkilendiler.

Yeni Buluşlar, Yeni Olanaklar

İzlenimci sanatçılar, bir nehrin yüzeyine yansıyan bir gün batımının renkleri veya bir tren motorundan çıkan buhar jeti gibi, zaman içinde uçup giden bir anı yakalamaya çalıştılar. Boya tüplerinin ve parlak sentetik pigmentlerin icadı, bu sanatçıların stüdyolarının sınırlarını terk edip Paris'teki kentsel yaşamın koşuşturmacasını veya Fransız kırsalının dinginliğini yakalayarak dışarıda, plein havada resim yapabilmeleri anlamına geliyordu. Eugène Boudin, açık havada resim yapan ilk sanatçılardan biriydi ve sahildeki renkli figür resimleri, genç bir Monet için ilham kaynağı oldu.

Çizim Tekniği

Işığın ve değişen atmosferik koşulların etkilerini yakalamak için, İzlenimciler hızla yan yana küçük yamalar veya parlak renkli virgüller boyadılar. İzlenimciler, ressamların paletindeki renkleri karıştırmak yerine, renklerin izleyici tarafından optik olarak karıştırılmasına izin verdi. Uzaktan bakıldığında, İzlenimci resimler daha keskin görünür ve görüntüler daha tutarlı görünür, çünkü gözleriniz bireysel işaretleri birbirine karıştırır. Yakından bakıldığında, sanatçının tuval üzerine yerleştirdiği bireysel fırça darbelerini sık sık görebilirsiniz, öyle ki sanat eseri, resim yapmanın kendisi kadar yarattığı görüntüyle de ilgilidir.

Seri Hale Getirme

İzlenimcilerin lideri olarak kabul edilen Claude Monet, aynı konuyu günün farklı saatlerinde veya farklı mevsimlerde boyamak için sık sık kendine meydan okudu. Saman yığınları, nilüferler veya Rouen Katedrali'nin cephesi gibi tek bir temanın serileştirilmesi, sanatçının sanatını paraya çevirmesinin ve satmasının ve aynı zamanda kendi sanatsal yeteneklerini de zorlamasının bir yoluydu.

Japon Sanatının Etkisi

1850'lerde, Pasifik'teki batılı güçler, iki yüzyıl boyunca kendi kendine dayatılan izolasyondan sonra Japonya'ya sınırlarını uluslararası ticarete açması için baskı yaptı. Japonya'nın yurtdışındaki uluslararası imajını şekillendirmenin bir yolu olarak, delegeler on dokuzuncu yüzyılın sonlarında dünya fuarlarında Japon porselenleri, bronzları, resimleri ve baskılarından örnekler sergilediler. İzlenimci ressamlar, Fransız Akademisi'nin baskın beğenilerine alternatifler aradılar ve Japon sanatından büyük ölçüde ilham aldılar. Japon baskılarının, konuyu kırpılmış, negatif boşlukla çevrili ve resim düzlemine yakın olarak sunarken anlık veya gündelik olanın anlık görüntülerini tasvir etme biçimlerine özellikle ilgi duydular.

Kadın Sanatçıların Dahil Edilmesi

İzlenimci hareket, modern çağın kadınları içeren ilk sanatsal hareketiydi. Berthe Morisot, Mary Cassatt ve Eva Gonzalès, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında İzlenimci tarzda çalışan en saygın ressamlardan birkaçıydı.

8 Ünlü Emperyonist Sanatçı

Bu sanatçıların çalışmaları İzlenimci hareketi tanımlamaya geldi.

Claude Monet:

Claude Monet

İzlenimci hareketin lideri olarak kabul edildi ve belki de en ünlü İzlenimci ressamdır. Gevşek fırça işleri, pastel renk paleti, plein air konusu ve serileştirilmiş nilüferler, saman yığınları ve manzara resimleriyle tanınır.

Edgar Degas:

Edgar Degas

Balerinlerden yaptığı tablo ve heykellerle tanınır. Paris Operası'ndan genç bir balerin ilk İzlenimci heykelini yarattı. Gerçek bir tül tutu ve bronz saçlarına bağlanmış ipek bir kurdele takmış bronz heykeli sergiledi.

Berthe Morisot:

Berthe Morisot

Kendi kuşağının en önemli kadın sanatçılarından biriydi ve günlük hayatında gözlemlediği sahneleri sıklıkla resmediyordu.

Marry Cassatt:

Marry Cassatt

Çalışmaları ağırlıklı olarak anneler ve çocukları arasındaki ilişkileri tasvir etmeye odaklanan önemli bir İzlenimciydi.

Camille Pissarro:

Camille Pisarro

En çok Fransız kırsalının aydınlatıcı manzaraları ve Paris şehir manzaralarıyla tanınır. Pissarro ayrıca Kübizm için ilham kaynağı olacak benzersiz bir stil geliştirmeye devam edecek olan Paul Cézanne'ı da eğitti.

Pierre-Auguste Renoir:

Pierre Auguste Renoir

Çıplak kadın tasvirleri ve Paris kültürel yaşamından sahnelerle tanınır.

Alfred Sisley:

Alfred Sisley

Manzara resimleriyle tanınan İzlenimciliğin kurucularından biriydi.

Frederic Bazille:

Frederic Bazille

1870'de Fransa-Prusya Savaşı'nın savaş alanında ölen ve ardında çoğunlukla figürlerden oluşan küçük bir İzlenimci eser bırakan önemli bir erken İzlenimciydi.

İlgili İçerik: Zeus: Tanrıların En Kudretlisi ve En Çapkını

İlgili İçerik: Romantizm Sanat Akımı: Nedir, Tarihi, Sanatçıları, Karakteristiği, Eserleri ve Fazlası

İlgili İçerik: Rokoko Sanat Akımı: Nedir, Tarihi, Sanatçıları, Karakteristiği, Eserleri ve Fazlası

İlgili İçerik: Claude Monet kimdir? Claude Monet'nin Hayatı ve Eserleri

Önceki sayfa
Tüm blogları görüntüle
Sonraki sayfa

Yorum yapın

Yorumların yayınlanabilmesi için onaylanması gerektiğini lütfen unutmayın

×

Satın alındı

göz attınız

üst